CERAMICA COLLET S.A. Des de 1874
CERAMICA COLLET S.A. Des de 1874
Fabricant de Pastes Ceràmiques i Argiles per Modelar
Sio-2

Condicions Generals de Venda

Sio-2

Condicions Generals de Venda

Seu Central, Fàbrica i Magatzem
CERAMICA COLLET SA, Polígon Industrial L'Olana s / n. 08292 Esparreguera (Barcelona)
Telèfon: (+34) 93 777 23 44 - email: info@sio-2.com
Horari d'oficines: dilluns a divendres, 7:00-15:00 h
Horari magatzems: dilluns a divendres, 7:00-14:00 h

Productes
L'oferta de CERAMICA COLLET - marca SIO-2® - consisteix en pastes ceràmiques per a la indústria, l'artesania i la ceràmica artística, i argiles per modelar destinades a les manualitats, belles arts i educació. Els articles, les seves característiques i presentació queden expressats en els catàlegs comercials i en la pàgina web www.sio-2.com. L'empresa es reserva la facultat de modificar formats i presentació dels productes i la d'excloure temporalment o definitivament de l'oferta qualsevol d'ells.

Preus
CERAMICA COLLET emet les tarifes bàsiques dels productes i específiques acords a la seva política comercial, en què, a més d'identificar i informar sobre unitats de venda i formats, s'indiquen els preus de referència dels productes que comercialitza i s'informa sobre les condicions a què queden subjectes les operacions de venda. Els preus de les tarifes són de fàbrica (EXW), a excepció que s'indiqui expressament el contrari. Els preus inclouen l'embalatge del producte. Qualsevol modificació de les condicions originals d'embalatge del producte per indicació de client o del seu transportista és acordada prèviament amb el client i es carregarà segons la tarifa vigent. L'empresa es reserva la facultat de modificar els preus de les tarifes sense previ avís, en funció de la variació dels preus que afectin qualsevol partida de el cost de producció. Impostos no inclòs.

Comandes
El client o comprador, al formular la comanda, accepta implícitament les tarifes vigents i les presents Condicions Generals de Venda. Les comandes es consideren en ferm per CERAMICA COLLET un cop acceptades per part del comprador les condicions de termini de lliurament i pagament. La modificació o anul·lació de la comanda per part de client ha de ser acordada. En el cas de comanda de productes especials, es podrà incloure en el condicionat una garantia que cobreixi els perjudicis derivats de la modificació o anul·lació de la mateixa. IMPORTANT: a l'efecte d'oferir un millor servei i evitar confusions, recomanem formular les comandes per escrit.

Lliurament
A qualsevol efecte, la mercaderia sempre es considera lliurada al client en els magatzems de CERAMICA COLLET. En cas de lliuraments realitzats des de magatzems diferents, s'acordaran les condicions especials amb el client. En la venda a crèdit, la mercaderia es considera lliurada al client mitjançant signatura de conformitat a l'albarà de lliurament. L'incompliment del termini de lliurament per part de CERAMICA COLLET no dóna dret a indemnització.

Transport
El transport corre per compte i risc del client, llevat condicions especials pactades. Sota demanda, CERAMICA COLLET pot gestionar el transport i incloure els ports en factura.

Garantia
CERAMICA COLLET garanteix les especificacions tècniques dels productes, reflectides en etiquetes i documentació tècnica emesa exclusivament per la firma. Es declina tota responsabilitat en productes amb envàs malmès o emmagatzematge inadequat fora dels nostres magatzems o en defectes derivats d'un mal ús del material per part de client. En qualsevol cas, la responsabilitat de CERAMICA COLLET queda sempre limitada com a màxim al preu de la mercaderia que la signatura reconeix com defectuosa. IMPORTANT: Emmagatzematge: recomanem protegir els productes de la llum solar directa, sense alteracions excessives de temperatura i protegits de la gelada. Utilització: el client té a la seva disposició fulls tècnics amb informació de les característiques del producte i del seu ús. Es recomana assajar els productes per tal de comprovar la seva idoneïtat, tant en el procés a què han de ser sotmesos, com per a la finalitat que es vulgui obtenir amb la seva utilització.

Seguretat
Tots els productes de CERAMICA COLLET compleixen la legislació vigent aplicable. CERAMICA COLLET té a disposició el client Fulles de Dades de Seguretat dels Productes (MSDS). L'empresa declina qualsevol responsabilitat en cas d'accidents que afectin a persones o béns, motivats per la utilització inadequada dels productes.

Faltes o Producte Defectuós
El client és responsable d'anotar a l'albarà de lliurament i informar CERAMICA COLLET de possibles faltes, producte defectuós o altres incidències detectades durant la recepció de la mercaderia. Les reclamacions s'han de fer en un termini màxim de 15 dies.

Devolucions
La devolució de producte està sempre subjecta a l'autorització de CERAMICA COLLET. El client està obligat a situar la mercaderia objecte de devolució lliure de despeses de transport i embalatge en els magatzems de CERAMICA COLLET. S'admet la devolució dels palets de fusta del tipus EUR homologat amb abonament segons tarifa vigent. No s'admetran ni s'abonaran palets defectuosos, palets pintats propietat d'empreses de lloguer, o els que difereixin del tipus indicat.

Pagament
CERAMICA COLLET accepta qualsevol modalitat de pagament, tot i que preferencialment per transferència bancària. Condicions: net 30 dies data factura. Primera comanda, pagament per avançat. Compte bancari nacional: IBAN ES98 2100 3866 1102 0004 3820.

Jurisdicció
El comprador renuncia al seu fur i se sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.
© 2022 SIO-2 CERAMICA COLLET S.A.
T. +34 93 777 23 44 | info@sio-2.com
© 2022 SIO-2 CERAMICA COLLET S.A.
T. +34 93 777 23 44 | info@sio-2.com