Choose a searcher

Argila Líquida que Endureix a l'Aire

SIO-2 FLUMO® és barbotina (argila en estat líquid) sense cocció, que s'asseca a l'aire adquirint gran duresa. S'usa amb motlles d'escaiola pel sistema tradicional de colada, aconseguint una peça de gran qualitat i resistència ceràmica. És un material molt adequat per a manualitats, especialment per al món de les nines i miniatures.

En estat líquid, el producte pot tenyir-se amb qualsevol pigment o tint convencional soluble en aigua. Un cop sec, es pot pintar o envernissar amb qualsevol tipus de pintura o vernís. També pot polir-se, tallar-se o perforar-se.

És conforme a la normativa europea EN-71 i a la normativa USA (segell AP producte no tòxic). No conté al·lèrgens alimentaris.

Endurece al aire

Endureix a l'aire

Gran resistència

Gran resistència

Es pot pintar

Es pot pintar

Es pot tenyir

Es pot tenyir

Acilla Líquida

FLUMO 1 l

FLUMO 3,5 l

Consells d'utilització

Preparació de la barbotina
A l'obrir l'envàs no rebutjar la part més líquida de la superfície. Abans d'usar, remoure per homogeneïtzar bé el producte, procurant no incorporar aire a la barreja (aparició de bombolles).
Deixar reposar uns minuts per afavorir l'evacuació de bombolles que podrien perjudicar l'acabat de la peça.
En cas necessari afegir només AIGUA DESTIL·LADA. L'addició d'aigua corrent podria modificar la reologia (viscositat) de la barbotina.
Ompliment del motlle
Utilitzar només motlles d'escaiola.
Abans d'omplir, assegurar-se que el motlle està ben sec i net de pols.
Abocar el producte SENSE INTERRUPCIONS sobre el lateral de la boca del motlle i deixar que rellisqui per l'interior. Així, s'evitarà la formació de bombolles.
Esperar entre 10 i 20 minuts abans de buidar el motlle. El temps d'espera depèn de la mida del motlle i del gruix desitjat. Si desitja una peça de més gruix, deixar reposar més temps i omplir el motlle quan baixi el nivell.
Buidat del motlle
Colpejar lleugerament el motlle abans de buidar. Cal notar que el producte augmenta la seva fluïdesa.
Buidar el motlle deixant escórrer bé.
Conservar tapat el sobrant en el seu envàs original per altres utilitzacions.
Desemmotllament
Obrir el motlle a partir d'1 hora. Esperar més temps en cas de peces grans.
Abans de reutilitzar el motlle, netejar de restes de producte i deixar-lo assecar completament.
Assecat
NO NECESSITA COCCIÓ.
Un cop extreta la peça de el motlle, deixar assecar a temperatura ambient de 2 a 5 dies. Adquirirà gran duresa i resistència.
És recomanable treure les rebaves del motlle abans que la peça s'assequi del tot.
Per obtenir un ASSECAT MÉS RÀPID i major duresa i resistència, a l'extreure la peça del motlle introduir-la en forn domèstic entre 100 i 120ºC durant 60 minuts.
Acabat i decoració
Un cop sec, l'objecte pot polir-se, tallar-se o perforar-se prèviament a la seva decoració.
L'objecte pot decorar-se amb qualsevol tipus de pintura, llapis o retolador.
També es pot envernissar. L'ús de vernís garanteix una major durabilitat de l'objecte i millora la facilitat de neteja.

ATENCIÓ: FLUMO no és resistent a l'aigua. No és recomanable realitzar objectes que hagin de contenir aigua encara que es protegeixi amb un impermeabilitzant.
Emmagatzematge
Un cop desprecintat l'envàs, tancar bé per evitar que perdi aigua.
En cas necessari afegir només AIGUA DESTIL·LADA. L'addició d'aigua corrent podria modificar la reologia (viscositat) de la barbotina.

ATENCIÓ: conservar el producte en ambient fresc evitant les elevades temperatures. No emmagatzemar a temperatures inferiors a 0ºC. Si el producte es congela, perd les seves propietats.

FAQ's

Què diferencia l'argila líquida FLUMO?
Pel que fa a les argiles convencionals usades amb la tècnica de colada (pises o porcellanes), l'argila líquida FLUMO no necessita cocció en forn per ceràmica, ja que seca a l'aire. La peça un cop seca, es pot pintar o envernissar.
¿Es pot utilitzar l'argila líquida FLUMO amb motlles de plàstic?
L'argila líquida FLUMO només funciona amb motlles d'escaiola (porosos). El mètode tradicional de colada consisteix en que el motlle absorbeix per capil·laritat l'aigua de la barbotina, de manera que es forma una paret sòlida recobrint la cara interior del motlle. Si el motlle no és porós, no s'aconsegueix la formació de paret. Per aquest motiu, no es poden utilitzar motlles de plàstic o silicones.
Pot tenyir-se l'argila líquida FLUMO?
L'argila líquida FLUMO és blanca, amb el que es facilita la seva decoració un cop la peça està acabada. No obstant això, la barbotina pot també tenyir-se en massa mitjançant tints o pigments convencionals solubles en aigua. Aquesta tècnica és especialment interessant en reproducció de nines, aconseguint-se així el to desitjat de la pell.
Quins avantatges té l'argila líquida FLUMO respecte a una pisa o porcellana de colada convencional?
L'avantatge principal del FLUMO respecte a una pisa o porcellana és que NO NECESSITA COCCIÓ. D'aquesta manera, s'aconsegueix un important estalvi energètic en la realització de la peça i s'evita la gran inversió que suposa la compra d'un forn per ceràmica. El FLUMO és un producte ideal per a utilitzar per qualsevol usuari que no disposi de taller ceràmic.
Producte afegit a la llista de desitjos