Choose a searcher
Argila Natural de Colors que Endureix a l'Aire

SIO-2 COLOR PLUS® és argila natural per modelar de colors que endureix a l'aire sense necessitat de cocció, adquirint gran duresa i solidesa. Un cop seca, l'argila es pot pintar amb qualsevol tipus de pintura o vernís. També es pot polir, tallar o perforar.

És ideal per a ús infantil (4+), sent un material molt adequat en el desenvolupament de la capacitat de creació i expressió plàstica. És també ideal per a manualitats i arts creatives.

Els colors de COLOR PLUS són miscibles entre si, així com amb l'argila PLUS, de manera que es poden aconseguir infinites tonalitats de color sense necessitat d'usar pintura.

L'argila COLOR PLUS té una textura suau i fina al tacte. És inodora i presenta molt bona plasticitat per al modelatge (es pot tornejar al voltant de terrisser). La presència de fibres naturals de cel·lulosa permet un assecat segur sense esquerdes ni fissures, fins i tot en peces grans.

És conforme a la normativa europea EN-71 i a la normativa USA (segell AP producte no tòxic). No conté al·lèrgens alimentaris.

Argila natural

Argila natural

Endureix a l'aire

Endureix a l'aire

Colors vius

Colors vius

Gran resistència

Gran resistència

Sense olor

Sense olor

COLOR PLUS 500 g

Blanc 500 g

Groc 500 g

Vermell 500 g

Verd 500 g

Blau 500 g

Consells d'utilització

Treballar amb l'argila
És aconsellable amassar l'argila abans de començar la feina. Si en el transcurs del treball l'argila perd plasticitat, només cal humitejar-se lleugerament les mans per recuperar-la. Es modela fàcilment. També es pot emmotllar (recomanem motlles d'escaiola) i tornejar al torn de terrissaire. És possible fer objectes massissos o de parets molt primes amb resultats òptims.

Descobreix més consells i estris útils al Blog: "Com Treballar amb Argila"

ATENCIÓ: si es fa servir argila per embolicar suports interiors rígids, és recomanable cobrir primer la superfície amb paper o tela. L'aigua de la massa s'evapora durant el procés d'assecatge i provoca un encongiment que pot provocar esquerdes. Per evitar aquest efecte negatiu, la superfície sòlida es recobreix amb un material flexible i absorbent per suportar el procés dʻassecat de lʻargila. Això també absorbirà la humitat a l'interior de l'objecte i evitarà esquerdes.
Assecat
Un cop finalitzat l'objecte, deixar-lo assecar a l'aire. La duresa i resistència màximes s'obtenen entre 1 i 4 dies a temperatura ambient. En peces petites, l'assecatge es pot accelerar utilitzant un assecador de mà, projectant la calor de manera uniforme per tota la peça. En aquest cas, el temps per obtenir la màxima duresa i resistència es redueix a minuts (no utilitzar assecadors en el cas de mides mitjanes/grans o formes planes). Pot augmentar-se addicionalment la duresa finalitzant l'assecat al forn domèstic entre 100 i 110ºC.

ATENCIÓ: durant l'assecat, l'argila contrau. Com més aigua contingui l'argila, més gran serà la contracció d'assecat. Per tant, és aconsellable no afegir aigua addicional a l'argila de modelar, altrament poden aparèixer esquerdes.

CONSELL: deixar assecar la peça sobre una superfície absorbent (idealment fusta o guix). En cas de superfícies no absorbents (com ara metall, plàstic o vidre), és recomanable col·locar la peça sobre un full de paper per facilitar la contracció de l'argila durant l'assecat.
Acabat i decoració
Un cop sec, l'objecte es pot polir, tallar o perforar. Es pot decorar amb qualsevol tipus de pintura, llapis o retolador. Com que és poc porós, n'hi ha prou amb una sola mà de pintura per aconseguir tota la vivesa del color. Es recomana l'ús del vernís quan es vol realçar el color natural de l'argila. L'ús de vernís garanteix a més una durabilitat més gran de l'objecte i millora la facilitat de neteja.

ATENCIÓ: l'argila COLOR PLUS no és resistent a l'aigua. No és aconsellable crear objectes que entrin en contacte amb l'aigua (gerros, testos, tasses, etc.) encara que estiguin protegits amb un agent impermeabilitzant. En aquest cas, recomanem fer servir un recipient interior de plàstic o vidre, de manera que la peça de COLOR PLUS sigui només per a decoració exterior. En aquest context, tenir en compte l'últim punt de "Treballar amb l'argila".
Emmagatzematge
Un cop obert el paquet, emboliqueu l'argila sobrant en un plàstic. Si l'argila ha endurit durant l'emmagatzematge, però encara està humida, es pot estovar i recuperar la plasticitat pastant-la amb les mans sempre humitejades.

Durant les interrupcions del treball, cobrir lobjecte amb un plàstic o drap humit.

ATENCIÓ: conservar el producte en ambient fresc evitant les temperatures elevades. No emmagatzemar a temperatures inferiors a 0ºC. Si l'argila es congela, perd llurs propietats.

FAQ's

Què diferencia a l'argila COLOR PLUS?
Respecte a l’argila natural convencional, l’argila COLOR PLUS té colors vius i no necessita cocció. A més, els colors es poden barrejar entre sí i crear infinitat de noves tonalitats. La peça, un cop seca, adquireix una gran duresa i solidesa i pot decorar-se o envernissar-se. Permet realitzar peces d’assecat difícil sense aparició d’esquerdes o fissures durant l’assecat. Respecte a l’argila natural SIO-2 PLUS®, l’argila COLOR PLUS presenta colors més intensos.

A diferència de les altres pastes enduribles de colors del mercat, COLOR PLUS està composada bàsicament per minerals i argiles naturals, el que s’aprecia en el seu tacte, plasticitat i, sobretot, en l’absència d’olor, diferenciant-se de les pastes sintètiques. A més, l’argila COLOR PLUS es pot tornejar.
Quan triga en assecar-se l’argila COLOR PLUS?
L'argila COLOR PLUS està composada bàsicament d’argiles naturals. Per tant, la seva velocitat d’assecat és equivalent al d’altres argiles naturals, amb el que el temps d’assecat oscil·la entre 1 i 4 dies depenent de la mida de la peça, la forma i les condicions ambientals (temperatura i ventilació bàsicament). No obstant, a diferència d’aquestes, l’assecat es pot accelerar mitjançant fons d’escalfor o assecadors de mà sense perill d’esquerdes ni fissures, gràcies a la presència de fibres naturals de cel·lulosa que li confereixen un assecat més segur. En objectes petits, l'assecat es pot accelerar utilitzant un assecador de mà. En aquest cas, el temps per obtenir una màxima duresa i solidesa es redueix a uns minuts (Atenció: no utilitzar assecadors en el cas de mides mitjanes/grans o formes planes).
He d’utilitzar tota l’argila un cop obert el paquet?
Si no s’utilitza tota l’argila, aquesta es pot conservar per a una altra ocasió, guardant el sobrant en una bossa de plàstic ben tancada. Si al utilitzar una altra vegada l’argila notem que s’ha endurit lleugerament, és suficient amb humidificar-se els dits abans de modelar.
Per què l’argila COLOR PLUS taca les mans durant el modelat?
Com qualsevol argila natural, l’argila COLOR PLUS taca les mans mentre es modela; tot i això, l’efecte és més visible perquè els colors són molt més vius. El color prové de pigments orgànics de mida molt fina que desapareixen al rentar-se les mans amb aigua.

Las pastes sintètiques de colors, no taquen les mans perquè els pigments queden inclosos químicament al producte.
Es pot coure l’argila COLOR PLUS?
No es recomana coure l’argila COLOR PLUS. Els pigments naturals que acoloreixen l’argila es descomponen durant la cocció.
Pot suposar algun perill si un nen ingesta l'argila COLOR PLUS?
L’argila no és un aliment. En cas d’ingestió accidental, es tracta d’un producte no tòxic, conforme a la normativa europea EN-71 i a la normativa USA (segell AP non toxic product). No conté gluten ni altres al·lèrgens alimentaris. Retirar l'embalatge abans de lliurar l'argila a un nen.
L’argila COLOR PLUS caduca?
Tots els formats disponibles de COLOR PLUS resten inalterables en les seves condicions originals d’envasat durant un període mínim de 2 anys.
Producte afegit a la llista de desitjos