CERAMICA COLLET S.A. Des de 1874
CERAMICA COLLET S.A. Des de 1874
Fabricant de Pastes Ceràmiques i Argiles per Modelar
Sio-2

Argila Natural Bàsica

Sio-2

Argila Natural Bàsica

Descripció general y propietatsSIO-2® ARGILA és argila 100% natural (argila de terrissaire). Fàcil i agradable per treballar. Ideal per al modelat, l’escultura i el torn. És un material didàctic molt adequat per al desenvolupament de la creativitat. Apte per ús infantil (a partir de 3 anys) però també molt recomanat per manualitats i arts creatives, així com per altres moltes aplicacions en la que es requereixi argila natural.

És una argila molt pura i finament molta. Presenta una plasticitat excel·lent per obtenir el millor rendiment durant el modelat, assecat i cocció.

Disponible en 2 colors naturals: Un cop realitzada la peça desitjada, es deixa assecar a l’aire. Un vegada seca, es recomana coure-la en un forn ceràmic (entre 970 y 1050ºC) i decorar-la amb esmalts ceràmics.

La versió llisa (sense xamota) es presenta en 3 formats (1.5 kg, 5 kg i 12.5 kg). La versió xamotada està disponible únicament en 10 kg. La xamota ofereix a l’argila una superfície texturada (no llisa) que li dóna caràcter i, al mateix temps, aporta unes propietats idònies per a l’elaboració de peces d’assecat difícil, evitant deformacions i l’aparició d’esquerdes.

Conforme a la normativa europea EN-71 i a la normativa USA (segell AP producte no tòxic). No conté al·lèrgens alimentaris.


Què diferencia a l’argila SIO-2® ARGILA?

Respecte a les altres argiles de terrissaire, la SIO-2 ARGILA és una argila molt pura, finament molta i, en el cas del format d’1.5kg, es presenta en un pràctic envàs individual al buit. La seva formulació està moly compensada per obtenir el millor rendiment durant el modelat, l’assecat i la cocció. El color en cru persisteix després de la cocció. El seu comportament amb els esmalts ceràmics del mercat és excepcional.

En relació amb les altres pastes de modelar i plastilines, la SIO-2 ARGILA és un producte 100% natural, composada únicament per argiles i aigua, el que ofereix un tacte extraordinàriament fresc i agradable, sense restes d’olor ni altres substàncies a les mans.


Consells d’utilització
 • En formats grans, utilitzar un fil per tallar l’argila necessària per treballar (Imatge 1).
 • És aconsellable amassar l’argila SIO-2 ARGILA abans de començar a treballar.
 • Si en el transcurs del treball la pasta perd plasticitat, és suficient amb humitejar-se lleugerament les mans per recuperar-la. En cas de que l’argila s’assequi totalment, es pot recuperar amb aigua.
 • Es modela fàcilment, podent-se auxiliar mitjançant espàtules i altres eines de modelat adequades. També pot emmotllar-se (recomanem motlles d’escaiola) i tornejar-se amb torn de terrissaire.
 • Per fer una planxa uniforme, utilitzar el corró de fusta i dos llistons de la mateixa alçada (Imatge 2)
 • El buidador metàl·lic gran serveix per extreure grans fragments d’argila sobrant i donar forma (Imatge 3).
 • El buidador metàl·lic de doble s’utilitza per retirar els petits sobrants d’argila i refinar els detalls (Imatge 4).
 • Per unir dues peces d’argila entre si, ratllar amb una espàtula o punxó prèviament les parts a unir (Imatge 5) i mitjançant un pinzell humitejar-les amb barbotina (argila barrejada prèviament amb aigua fins aconseguir una textura líquida). En el cas d’unions en forma d’angle, reforçar la unió amb l’ajuda de un xurret d’argila, estenent-lo resseguint l’angle i després pressionar i allisar la unió amb una espàtula (Imatge 6).
 • La mitja lluna de fusta ajuda a eliminar les petites imperfeccions en les superfícies planes (Imatge 7).
 • La mitja lluna metàl·lica permet suavitzar les petites imperfeccions en les superfícies corbes (Imatge 8)
 • Per allisar i polir superfícies aconseguint un acabat molt net, utilitzar una esponja humida (Imatge 9)
 • Per realitzar objectes buits, poden utilitzar-se suports flexibles.
► Si l’argila s’utilitza embolicant suports rígids interiors (de metall, plàstic o fusta), és recomanable cobrir el suport amb una làmina de paper o roba per afavorir la contracció de l’argila durant l’assecat i prevenir l’aparició d’esquerdes o fissures.

► Quan s’uneixen dues peces d’argila entre sí, procurar que la humitat (duresa) d’ambdues sigui semblant. Del contrari, la peça més tova tindrà una major contracció durant l’assecat i es desenganxarà de la peça més dura.
Conservació
 • Un cop obert el paquet, embolicar l’argila SIO-2 ARGILA sobrant en un plàstic.
 • En el cas de que l’argila quedi totalment seca, es pot reciclar barrejant-la i amassant-la amb aigua.
 • Durant les interrupcions del treball, cobrir l’objecte amb un plàstic o drap humit.
► Conservar el producte en ambient fresc evitant les temperatures elevades. No emmagatzemar a temperatures inferiors a 0ºC. Si el producte es congela, perd parcialment la seva  plasticitat.
 

Assecat
 • Un cop acabat l’objecte, deixar-lo assecar de manera uniforme, evitant les fonts d’escalfor directes i els corrents d’aire. Com més lent és l’assecat, menor possibilitat hi ha de que apareguin esquerdes o fissures. És recomanable deixar assecar l’objecte sobre una superfície porosa (paper, fusta, ceràmica porosa, guix o tela)
 • Si la peça és molt gran o massissa, es recomana retardar l’assecat cobrint la peça amb plàstics que permetin una lleugera obertura per l’evacuació lenta de la humitat.
 • Si la peça és totalment plana, es recomana deixar-la assecar amb un pes pla a sobre. Això evitarà que la peça es torci o s’esquerdi per l’interior si l’assecat fos ràpid.
 • L’assecat finalitza entre 1 i 4 dies a temperatura ambient, depenent de la grossor i de les condicions ambientals (veure FAQ’s)
 • Per peces d’assecat difícil es recomana utilitzar la versió xamotada.
► Durant l’assecat, l’argila contrau. Quanta més aigua té l’argila, major es la seca contracció d’assecat.


Acabat
 • Un cop sec, l’objecte pot polir-se, tallar-se o perforar-se prèviament a la cocció.

Cocció
 • Coure l’argila SIO-2 ARGILA en forn ceràmic a les següents temperatures òptimes: 1000ºC argila vermella i 1050ºC argila blanca.
 • Al coure, l’objecte redueix les seves dimensions a causa de la contracció de cocció.
► En el cas de peces molt grans o massisses, es recomana fer un pre-escalfament lent entre 150i 200ºC amb la porta del forn lleugerament oberta (no tancada hermèticament). Això afavorirà l’evacuació total de la humitat. Es recomana la versió xamotada.


Esmaltat i decoració
 • L’argila SIO-2 ARGILA presenta un comportament excepcional amb els esmalts ceràmics convencionals. Es recomana esmaltar un cop la peça està cuita (bi-cocció). La temperatura òptima de cocció de l’esmalt ve indicada pel fabricant. Per a l'argila blanca, es recomana utilitzar esmalts alcalins per evitar que el blanc s'enfosqueixi.
 • Recomanem utilitzar bibliografia específica sobre les tècniques i consells per a la decoració amb esmalts ceràmics.

FAQ’s

Quan tarda en assecar l’argila SIO-2 ARGILA?

La velocitat d’assecat és equivalent al d’altres argiles naturals, amb el que el temps d’assecat oscil·la entre 1 i 4 dies depenent de la mida, forma i condicions ambientals (temperatura i ventilació bàsicament). Tal i com s’ha explicat, es recomana retardar l’assecat en el cas de peces molt grans o amb formes planes o delicades.

És necessari coure l’argila SIO-2 ARGILA?

Si l’objectiu de la utilització de l’argila SIO-2 és obtenir una peça acabada duradora (decorada o no), llavors sí que es necessari coure l’argila en un forn ceràmic. Tot i això, l’argila SIO-2 ARGILA es pot utilitzar en altres múltiples aplicacions en les quals no és necessari coure-la.

Quina és la diferencia respecte a les argiles enduribles?

L’argila SIO-2 ARGILA és el material ideal per a la realització de creacions mitjançant les tècniques de modelat o torn. Tot i això, si es necessita conservar de forma duradora la peça un cop realitzada, és necessari coure-la en un forn ceràmic; en aquest cas concret, es decora fàcilment amb els esmats convencionals disponibles del mercat. Es tracta doncs d’una argila de terrissaire. En el cas de que no es disposi de forn ceràmic, es recomana utilitzar argiles enduribles com la SIO-2 PLUS® o la SIO-2® COLORPLUS, les quals adquireixen una gran duresa i solidesa després d’assecar-se i es poden decorar amb qualsevol pintura o vernís.

Què  és la xamota i per a què serveix?

La xamota és argila calcinada a 1450ºC i posteriorment molta. S’utilitza per estabilitzar l’argila durant l’assecat i la cocció. La partícula de mida gran afavoreix la compactació de l’argila evitant les fissures i afavorint la desgasificació que es produeix durant la cocció. S’utilitza xamota en comptes de sorra comú perquè el seu comportament ceràmic és molt semblant al de la pròpia argila. De fet, al tractar-se d’argila prèviament calcinada (cuita), no es generen tensions dins la peça durant tot el procés de cocció (escalfament i refredament).  

Pot suposar un perill si un nen ingesta SIO-2 ARGILA?

L’argila no és un aliment. En cas d’ingestió accidental, es tracta d’un producte no tòxic, conforme a la normativa europea EN-71 i a la normativa USA (segell AP non toxic product). No conté gluten ni altres al·lèrgens alimentaris. L’argila no és apta per a nens menors de 3 anys perquè la ingestió accidental podria provocar ofegament.

L’argila caduca?

L’argila SIO-2 ARGILA no caduca. Si l’envàs no pateix desperfectes, la humitat original es manté durant un període mínim de 2 anys. Si l’arila s’asseca, sempre es pot recuperar amb aigua.


Normativa de seguretat

Existeixen Fulls de Dades de Seguretat (Material Safety Data Sheet) disponibles sota sol·licitud del client.
© 2022 SIO-2 CERAMICA COLLET S.A.
T. +34 93 777 23 44 | info@sio-2.com
© 2022 SIO-2 CERAMICA COLLET S.A.
T. +34 93 777 23 44 | info@sio-2.com